לאחר שערכתי בדיקה, אני מאמין שאני פטור מהנגשת האתר כי אני לא מספק שירות ציבורי., אני מאמין שאני פטור מהנגשת האתר כי הקמתי אותו לפני 26.10.2017 והמחזור הממוצע שלי בשלוש השנים האחרונות היה פחות ממיליון ש”ח ולכן תקנה 35ו(ט) חלה עליי ולכן איני חייב בביצוע נגישות כלשהיא. ככל שאתה חולק על הפרשנות שלי’אנא פנה אליי בכתובת הדואר האלקטרוני vladi@dvoyris.com עם הסיבות מדוע ואבחן את הנושא.

After conducting a test, I believe that I am exempt from the accessibility requirements of this website because I do not provide a public service.

I believe that I am exempt from the accessibility of the website because I established it before 10.26.2017 and my business’s average turnover in the last three years was less than one million NIS, therefore regulation 35f(9) applies on me, and therefore I am not obliged to make any kind of accessibility. If you disagree with my interpretation, please contact me at the e-mail address vladi@dvoyris.com with the reasons why and I will examine the matter.